среда, 25 мая 2016 г.

Projekotwanie plot plastikowe na plot i furtę ze sztachetek nie wymaga zezwolenia na budowę oraz zgłaszania tego faktu starostwu powiatowemu z wyjątkiem kilku wypadków.

Budowa ogrodzenia z PCV na plot i bramę ze sztachetek nie wymaga zezwolenia na budowę ani informowania tego faktu starostwu powiatowemu nie licząc wyjątkowych przypadków.

Ogrodzenia z PCV na ogrodzenie i bramę sztachetowa nie przewyższające wysokości 2,2 m stawiane miedzy dwoma graniczącymi działkami nie wymagają żadnych formalności urzędowych. Dotyczy to także ogrodzeń tymczasowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia wymaga:
  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych i innych miejsc publicznych (nie tyczy się to płotów obok prywatnych a także wew. nie będących drogami powszechnymi)
  2. budowa płotu przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia budowy sztachety z plastyku na ogrodzenie i furtkę ze sztachet dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym ewentualnie urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru budowy płotu powinno zawierać rodzaj ogrodzenia, procedurę przeprowadzenia jego instalacji a także planowany dzień zapoczątkowania budowy.
  5. Niezależnie od zgłoszenia powinno się doczepić oświadczenie o upoważnieniu do dysponowania nieruchomością w zamysłach budowlanych i jeśli jest to zadane przez starostwo szkic ogrodzenia.

Niekiedy do konstrukcji balustrady z PCV na plot i furtkę ze sztachet wymagane są dodatkowe uzgodnienia tj. np. akceptacja administratora drogi na lokalizacje wjazdu.

Budowę ogrodzenia można rozpocząć po 30 dobach od momentu zgłoszenia planowania jego konstrukcji, o ile urząd nie wniesie przedtem sprzeciwu. Sprzeciw może być w sytuacji, kiedy planowane plotki PVC na plot i furtę ze sztachet jest niezgodne z określeniami lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym projektowanej ulicy. W sytuacji gdy projektowane plotki z PCV na plot i furtkę ze sztachetprawdopodobnie może zagrażać bezpieczeństwu ludzi albo mienia, np. poprzez ograniczanie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może wymagać pozyskania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamysłu stawiania płotu jest ważne przez dwa lata. Brak zainicjowania robót przez ten okres skutkuje odwołaniem zgłoszenia a także w przypadku chęci zbudowania ogrodzenia potrzebne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий