среда, 27 апреля 2016 г.

Chociaż głazy ogrodzenia te pochodzą z odmiennych epok oraz powstały w odmienny sposób bywają do siebie bardzo podobne, tak że nieraz mało fachowym okiem z trudem je odróżnić.

Aczkolwiek głazy ogrodzenie te pochodzą z różnych epok i powstały w odmienny sposób bywają do siebie bliźniaczo podobne, tak iż czasem mało wprawnym ślipiem z trudem je rozróżnić.

Własną karierę w ogrodzeniach zawdzięczają naturalnym barwom, lekkiej obróbce oraz stosunkowo atrakcyjnej zapłacie. Występują w wielu regionach Polski – piaskowiec najprościej znaleźć w Górach Świętokrzyskich, Karpatach i Dolnym Śląsku, wapienie – na Lubelszczyźnie, Wyżynie Krakowsko -Częstochowskiej i także w Górach Świętokrzyskich. Ten materiał ogrodzeniowy wydobywa się metodą odkrywkową w kamieniołomach, po czym sieka albo wstępnie obrabia, układa na mocnych paletach, oplątuje drucianą siatką oraz przekazuje do miejsca budowy plotki PCV na plot i furtę ze sztachetek. Wykorzystywany na ogrodzenia piaskowiec to nic odmiennego jak scementowany lepiszczem piasek, jakiego ziarna nie przewyższają 2mm wielkości. Gdy spoiwem jest np. krzemionka, nazywamy go krzemionkowym (kwarcyt), jak związki wapnia -wapiennym. Prócz podstawy zlepiających występują tam także różne domieszki, np. związki żelaza. Dzięki nim zmienia się barwa głazów na ploty z Winylu na plot i furtkę ogrodzeniowa, przybierają one wtedy wielorakie pigmenty czerwieni, brązu a także zieleni. W naturze zestawione są w warstwy o różnorodnej grubości, sięgającej nawet kilkudziesięciu metrów. Z tak olbrzymich złóż wycina się największe bloki, stosowane później np. w rzeźbiarstwie. Uzyskane głazy można też ciąć na sześciany o regularnych zarysach, użytkowane później w budownictwie (również na ogrodzenia). Można również je dzielić przy pomocy specjalnych klinów a także dłut na małe, nierównych kształtów kawałki. Służą do układania nawierzchni ścieżek a także budowy murków ogrodzeniowych.

Na nowoczesne sztachetki z plastiku wykorzystuje się też wapienie - skały osadowe, powstałe spośród zebranych na dnie mórz a także jezior pozostałości organizmów żywych, najczęściej muszli małż oraz ślimaków.

Przeważnie są bardziej miękkie niż piaskowce, a dzięki temu łatwiejsze w obróbce, ale dodatkowo mniej trwałe. Wapienie pochodzące z dawnych epok geologicznych są twardsze, wolno je nawet polerować polecane na ogrodzenie Winylowe na ogrodzenie i furtkę ze sztachetek. Nadają się jednakże głównie do wykorzystywania wewnątrz, ponieważ poddawane działaniu warunków atmosferycznych migiem tracą połysk. Wapienie można wykorzystać do budowy murków ogrodzeniowych, na ścieżki i dojazdy, do aranżacji parków skalnych. Na Lubelszczyźnie stosuje się je również do budowy domów. Na nawierzchnie ścieżek ogrodowych najlepiej przeznaczają się piaskowce krzemionkowe, albowiem są odporniejsze na szlifowanie aniżeli np. Wapienie.

W zależności od stylu ogrodu i własnych upodobań forma kamiennych płyt może być przeróżny – od łamanych, nieproporcjonalnych, aż po pionowo skróconych prostokątów bądź kwadratów. Murki i plotki Winylowe na ogrodzenie i furtę ze sztachet tworzy się z głazów różnego kształtu, ułożonych na kamiennym czy też betonowym fundamencie. O ile płot powstaje spośród kafli o nieproporcjonalnych obrysach, powinno się je odpowiednio zestawiać tzn. tak, ażeby kształt każdego kolejnego łączył się z uprzednim. Ażeby takie ogrodzenie było stabilne jego grubość winna wynosić 50-70 cm. Większe dziury w środku wolno wypełniać zaprawą cementową oraz gruzem. Płot z bloczków kamiennych o skróconych równych bokach muruje się jednakowo jak z cegły czy też pustaków. Piaskowce i wapienie możemy wykorzystać też do budowy schodów, kominków ogrodowych i pozostałych elementów tzw. miniaturowej architektury. Piaskowce użytkowane do konstrukcji ogrodzenia PVC należą do skał mało odpornych na działanie czynników atmosferycznych. Pod wpływem wody, słońca a także niskich temperatur szybko niszczeją i nabierają ciemnego koloru. Bez trudu obrastają także mchem a także glonami. Można to powstrzymać pokrywając pokrywę ogrodzenia ewentualnie rzeźb specjalnymi impregnatami. Nie usiłujmy skrobać brud z powierzchni ogrodzenia Poznań ostrymi narzędziami np. drucianą szczotką, albowiem na kamieniu mogą zostać głębokie rysy. Sprofilowane jednostki polerują kamień ogrodzeniowy tzw. piaskarkami. Jeśli nie mamy możliwości mechanicznego oczyszczania ogrodzenia Poznań z piaskowca spróbujmy oczyścić go wodą z detergentem przy pomocy szczotki ryżowej. Jeśli jednak pożądamy, aby głazy na ogrodzeniu migiem wyglądały na stare, nie możemy ich niczym zabezpieczać ani czyścić.

Комментариев нет:

Отправить комментарий